Güzel Sanatlar Lisesi
Hazırlık Kursu

Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Kursu

Ders Programı ve Eğitim İçeriği Temel Sanat- Çizgi ve Ton çalışmaları- Çizgi, Form, Hacim, Işık/Gölge, Espas-Perspektif İç/Dış mekan- Obje/Doğa etütleri- Portre, Figür etütleri- Artistik Anatomi- İmgesel Desen Çalışmaları a- Çizgi ve Ton Çalışmaları, Yerleştirme, oran , orantı kuralları.Ve ilişkilendirme prensipleri, b- Perspektif Tanımı,Kuralları ve Form üzerindeki etkileri Geometrik formlar, c- Obje çizimi çalışmaları, Tonlamaya giriş ve hacim çalışmaları, Doku çalışmaları, ışık-gölge çalışmaları Figür / İnsan ve Anatomi Oran ve Orantı- Baş ve yüz çizimleri- Gövde ve omuz, kol çizimleri Model çalışmaları- Perspektif, Mekan ve İnsan İlişkisi- İç Mekan, Eşya ve İnsan İlişkisi Perspektif Prensipleri- Dış Mekan, İnsan ve Form Orantıları Mekanda ton ve Hacim Prensipleri- Dış Mekan Çalışmaları İmgesel-Hayelden Mekan Çalışmaları- Hareketli Figür çalışmaları Hareket halinde figür eskizleri- Çoklu figür komposizyonları